Raport z monitorowania losów absolwentów Wydziału Nauk Społecznych w Gdańskiej Szkole Wyższej (absolwenci kończący studia w roku akademickim 2020/2021)

Autor

  • Gdańska Szkoła Wyższa

Abstrakt

Zgodnie z Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia w Gdańskiej Szkole Wyższej wśród absolwentów Wydziału Nauk Społecznych, kształcących się w siedzibie uczelni w Gdańsku, zostały przeprowadzone badania dotyczące satysfakcji z przydatności studiów oraz ogólnej oceny poziomu studiów i jakości kadry. Absolwenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia, anonimowo i dobrowolnie wyrazili swoją opinię wypełniając ankietę na temat programu nauczania, kadry oraz organizacji kształcenia. Ankiety zostały wypełnione przez absolwentów po zakończonych studiach w roku akademickim 2020/2021. W badaniu wzięło udział łącznie 14 absolwentów, wśród których było 10 kobiet i 4 mężczyzn

Pobrania

Opublikowane

31-12-2021